Környezetvédelem

Környezetvédelmi szakértés, tervezés:

 • Környezetvédelmi ügyintézés (időszakos, állandó)
 • Előzetes vizsgálat
 • Egységes környezethasználati engedély
 • Környezeti hatásvizsgálat
 • Építési engedély környezetvédelmi tervfejezetének készítése
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Környezeti állapotfelmérés
 • Környezetvédelmi jogszabályi megfelelőség vizsgálata
 • Környezetvédelmi program készítése
 • Környezetvédelmi oktatási anyag készítése, oktatások tartása
 • Környezetvédelmi szabályzatok készítése

 

Levegőtisztaság-védelem:

 • Légszennyező források engedélyeztetése, hatásterület lehatárolás
 • Műszaki beavatkozási terv készítése légszennyezőanyag kibocsátás csökkentésére
 • Munkahelyi légszennyezés vizsgálat
 • emissziós légszennyezés vizsgálat
 • immissziós légszennyezés vizsgálat

 

Hulladékgazdálkodás:

 • Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Hulladék megelőzési program összeállítása
 • Hulladékgazdálkodási tevékenység (gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem) engedélyeztetése

 

Talaj, felszíni és felszín alatti víz:

 • Üzemi kárelhárítási terv készítése
 • Szennyezett területekre vonatkozó tényfeltárási dokumentáció készítése
 • Kármentesítési beavatkozási terv készítése
 • Kármentesítési monitoring jelentés
 • víz- és talajmintavétel

 

Zaj- és rezgésvédelem:

 • Munkahelyi zaj- és rezgésmérés
 • Környezeti zajmérés
 • Közlekedési zajmérés
 • Épületakusztikai mérések
 • Hatásterület lehatárolás
 • Zajkibocsátási vizsgálatok
 • Zajcsökkentés tervezése
 • Zajtérkép készítés
 • Zajcsökkentés kivitelezés
 • Belsőakusztikai kivitelezés