Munkavédelem

A munkavédelmi törvénynek megfelelően biztosítjuk az alábbi feladatok elvégzését:

 • munkahelyi kockázatértékelés (veszélyek felmérése, azonosítása, értékelése)
 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése (veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia)
 • időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése (veszélyes munkaeszköz, technológia)
 • ellenőrző felülvizsgálatok elvégzése (nem veszélyes munkaeszközök, gépek)
 • munkavédelmi oktatási tematika összeállítása
 • munkavédelmi oktatás lebonyolítása
 • mentési terv készítése
 • megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 • kémiai kockázatbecslés
 • biológiai kockázatbecslés
 • egyéni védőeszközök meghatározása
 • orvosi vizsgálatok belső szabályozása
 • munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolás
 • közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
 • munkabaleset kivizsgálása

Folyamatos szolgáltatás keretében, szerződés alapján az alábbi feladatokat vállaljuk:

 • rendszeres munkavédelmi bejárás
 • tanácsadás
 • elkészült dokumentációk jogszabálynak megfelelő aktualizálása
 • előre bejelentett hatósági ellenőrzésen közreműködés
 • hatóságok előtti képviselet biztosítása
 • munkabalesetek kivizsgálása

Akkreditált munka-egészségügyi vizsgálatok, mérések végzése:

 • kémiai expozíció mérések, koncentráció mérések, értékelés
 • munkahelyi zajmérés
 • munkakörnyezeti klimatikus paraméterek vizsgálata
 • kéz-karra ható rezgés, egésztestre- ható rezgésexpozíció meghatározása
 • mesterséges megvilágítás- erősség mérés
 • munkaenergia- forgalom számítás
 • tanácsadás expozíciók, terhelések minimálisra csökkentésére, optimalizálására

Kivitelezési munkabiztonsági koordináció:

 • Egészségvédelmi és Biztonsági Terv készítése
 • helyszíni munkabiztonsági és egészségvédelmi koordináció
 • projektvezetők, építésvezetők, művezetők szakmai továbbképzése